ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ωράριο: Δευτέρα - Πέμπτη 2:00 μ.μ. - 8:00 μ.μ.

Διεύθυνση: Κλεισόβης 26, Πειραιάς 185 39

Τηλέφωνο: 210 45 100 18

E-mail: